2022-08-22

LIU ansökan 2022 övriga

För dig som har goda idrottsliga färdigheter kan Skellefteå gymnasieskola erbjuda möjlighet att redan i årskurs 1 och 2 få utöva din idrott som individuellt val. Idrott som individuellt val kallas även för LIU, lokal idrottsutbildning. 

LIU omfattar 100 poäng i årskurs 1 och 100 poäng i årskurs 2.Skellefteå gymnasieskola erbjuder LIU i bland annat cheerleading, fotboll, friidrott, golf, konståkning, innebandy, ishockey tjejer och killar, ridning, simning, squash och taekwondo som ett komplement till den nationellt godkända idrottsutbildningen. Även andra idrotter kan bli aktuella om intresse finns och det är möjligt att genomföra.

Beroende på antal sökande och om det finns en samarbetsförening med tränare samt lokaler kan utbudet av idrotter förändras till kommande läsår.

I vissa idrotter sker uttagningar. Information om datum och plats kommer då att meddelas berörda elever.Tillbaka | Anmälan